Élmény, közösség és tudomány

A régészet iránt érdeklődő civilek, és így programunk résztvevőinek motivációja összetett, és a közös munka alatt is folyamatosan alakul. A különböző motivációk keveredése különféleképp csapódik le az örökségvédelemben. A kulturális örökséget veszélyeztetik azok, akiket a gyűjtőszenvedély, vagy még rosszabb, az anyagi érdekek vezérelnek. Ők a lelőhelyek fosztogatói és a magángyűjtők, tevékenységük a rendőrségre tartozik. Nagyon sokan viszont a szabadidő hasznos eltöltésére vágynak, közösségi élményt keresnek, és ha ez párosul némi történelmi jellegű érdeklődéssel, jó eséllyel be fognak kopogtatni a múzeumba. Ha itt jól felépített közösségi régészeti programot találnak, megkezdődhet az együttműködés. A régészet egyik legnagyobb vonzereje, hogy közvetlen kapcsolatot létesít a múlt eseményeivel és emlékeivel. Sokakat vonz tehát a múlttal való élményszerű találkozás, és ismét sokan vannak, akiket kifejezetten a tudományos megismerés motivál. Az intézmény régészeivel eltöltött közös munka segíti a résztvevőket, hogy önálló kutatásokat kezdeményezzenek: önkénteseink helytörténeti, levéltári adatokat gyűjtenek, régészeti lelőhelyeket azonosítanak.

Ahhoz, hogy a résztvevők a szakmai elvárásoknak megfelelően, minél magasabb színvonalon végezzék amatőr kutatói munkájukat, képzésre van szükségük. Az ásatási és terepbejárási módszertant, az örökségvédelmi hatóság és a nyilvántartási iroda számára leadandó dokumentáció elkészítését, akárcsak a régészeti leletek azonosítását, keltezését, meg kell tanulni. A különböző prekoncepciókkal érkező résztvevők számára hiteles történeti-régészeti adatokat kell prezentálni. A tagság fokozottan igényli az ismeretterjesztő jellegű előadásokat, és ezek tematikáját, az egyeztetések alapján, ők maguk állítják össze. Hagyományosan tél végén, egymást követő kétheti turnusokban tartunk előadássorozatot a résztvevőknek felkért régész és örökségvédelmi szakember előadók segítségével. Ez összesen mintegy 20 régészeti témájú előadást jelent évente. Az oktatás ezen kívül magában foglal múzeumi gyakorlatot, anyagismeret órákat is: havonta többször szervezünk közösségi leltározást, melynek során önkénteseink segítségével vesszük nyilvántartásba a közös terepi munkák során megtalált tárgyakat.