Küldetésünk

A közösségi régészet a kulturális örökség megismerése és megmentése céljából a civil szféra és a régész szakma képviselői által közösen végzett kutatói, elsősorban terepi régészeti tevékenység. A felek egyenrangú partnerségét feltételezi, olyan projektek megvalósítását jelenti, amelyek jellemzően lokális kezdeményezésből indulnak ki, amelyekben a kutatás célját a résztvevők közösen határozzák meg, a szakmai irányítás a régész kezében van, de az erőforrásokat főképpen a civilek biztosítják.

Legfontosabb célunk a régészeti kutatás iránt érdeklődő, szakirányú képzettséggel nem rendelkező civilek összefogása, bevonása a régészeti kutatásba, a nemzeti kulturális örökség védelmébe. Ennek érdekében a feltárási joggal rendelkező intézményekkel együttműködve részt veszünk a terepi régészeti kutatásban, az ásatási dokumentáció és a leletanyag feldolgozásában. Tanulmányi kirándulásokat, terepbejárásokat, tudománynépszerűsítő előadásokat, táborokat, közösségi programokat szervezünk szakemberek bevonásával. Szívügyünk a régészeti kutatás eredményeinek széleskörű ismertetése, a régészet társadalmi elismerésének elősegítése.

A társadalom viszonya a régészethez némileg átalakult az elmúlt tíz évben. A kulturális örökségünk iránt fogékony állampolgár nem elégszik meg azzal, hogy a médiából, vagy kiállításokból értesüljön a régészeti kutatás eredményeiről, hanem aktív részese akar lenni a terepi munkának, a felfedezésnek. Nem passzívan akarja tehát fogyasztani a régészeti narratívákat, hanem közvetlen, interaktív találkozásra vágyik a múlttal. A számukra szervezett programokkal azt az alapelvet juttatjuk érvényre, hogy a kulturális örökség értékeihez bárkinek joga van hozzáférni, és joga van értelmezni is azokat, természetesen a tudományosság általános szabályainak keretei közt.

A közösségi régészet megoldást nyújt a kulturális örökséget fenyegető, összetett társadalmi problémát jelentő fémkeresőzésre, ugyanakkor hasznos kikapcsolódási lehetőséget, értékes szociális interakciót biztosít, új képességek fejlesztéséhez járul hozzá.

Országszerte szeretnénk előmozdítani a közösségi régészeti programokat, és ennek érdekében folyamatos kapcsolatot ápolunk több muzeális intézménnyel. Hosszú távú terveink közül legfontosabb egy online adatbázis kiépítése a civilek által megtalált leletek és információk kezelésére. Egy ilyen adatbázis mind a régész szakemberek, mind az érdeklődő nagyközönség számára hatalmas mennyiségű új információ megosztását tenné lehetővé, ezáltal határainkon kívül és belül megismerhetővé téve kulturális örökségünk elemeit.