Kincses kamra

A kincs elsődleges értelmében anyagi értékkel bíró tárgyat, vagy tárgycsoportot jelöl. Régészeti korú leleteink – különösen a nemesfémek – ennek a kritériumnak megfelelnek, de számunkra természetesen ennél jóval fontosabb a tudományos, művészeti, művelődéstörténeti, vagy ha úgy tetszik: az eszmei értékük. A régészet a történeti népességeknek nem csak anyagi kultúráját vizsgálja, hanem az azt meghatározó szellemiséget is. A régészeti leletek magukon viselik az adott kor jellegzetességeit és sok mindent elárulnak a múlt emberének életkörülményeiről, technikai lehetőségeiről, kapcsolatrendszeréről, de ugyanúgy vallanak gondolkodásmódjáról, szokásairól, hiedelmeiről is. Minél több információt tartalmaz egy tárgy, annál fontosabb a kutatás számára. Nem véletlen, hogy egy-egy kiemelt jelentőségű tárgycsoporttal – legyen az a kocsimodellek, vagy tarsolylemezek köre – könyvtárnyi szakirodalom foglalkozik, melyben ezeknek a tárgyaknak különböző aspektusait fejtik ki, a technikai kivitelezéstől a művészeti koncepción, a vallásos háttéren át a szimbolikus és társadalmi státuszt jelző tartalmakig. A régészet számára ezek a tárgyak forrásanyagok, tehát a múlt megismerésének pótolhatatlan eszközei, de a jelen embere számára is jelenthetnek esztétikai vagy vallási élményt és szellemi kihívást egyaránt. Az alábbi gyűjteménybe olyan tárgyakat válogattunk, melyek a közösségi régészeti programunk keretein belül kerültek elő és a régészet szempontrendszere szerint kiemelkedő értéket képviselnek.
Satyr
Térdeplő satyrt ábrázoló római kori bronzszobor Biatorbágyról


Tarsolylemez
Tarsolylemez Bugyi-Felsőványról


Dabasi_ermek
Tatárjárás kori tezaurált leletegyüttes töredéke Dabasról


Hernad
Tezaurált leletegyüttes része a középkori Hernád településről


Ivokurt
Avar ivókürt Bugyi-Felsőványról