Leletmentések, tervásatások, komplex helytörténeti kutatások

A terepi régészeti kutatást napjainkban túlnyomórészt az építészeti beruházások által generált és finanszírozott megelőző feltárások jelentik. Ma még nem is tudjuk felmérni ennek a dominanciának hosszú távon okozott káros hatását, hiszen e munkákkal párhuzamosan rendkívül kevés idő és erőforrás jut tervásatásokra, a pusztuló lelőhelyek megóvására és a szervezett lelőhelyrablások megakadályozására. A beruházási projektekhez kapcsolódó megelőző feltárások ugyanakkor civilek számára csak korlátozottan látogathatók, az átlag állampolgárnak a tudományos eredményekre nincs elegendő rálátása. Általában véve nagyon kevés civilnek van valós képe a régészeti kutatás tényleges működéséről és eredményeiről. A régészet szférájában végzett önkéntesség új lehetőségeket nyit a veszélyeztetett lelőhelyek megmentésében, az információ- és leletgyűjtésben és a tudományos problémák kutatásában egyaránt.

A bolygatásnak kitett lelőhelyeken a programban résztvevők segítségével leletmentéseket szervezünk. Ezek jellemzően egy-két naposak, sok esetben hétvégére szervezzük, és arra irányulnak, hogy egy váratlanul felbukkanó lelet kontextusát tisztázzuk, a szántással, vagy építkezéssel veszélyeztetett temetők sírjait feltárjuk, vagy nagy értékű leletegyüttesek szétszóródott darabjait összegyűjtsük még az illegális fémkeresősök felbukkanása előtt. Sikeresen tudtuk igénybe venni a jól képzett önkéntes munkaerő segítségét olyan esetekben, mikor egy múzeumnak a nagy felületű megelőző feltárásokkal párhuzamosan leletmentést kellett végezni a beruházások közben váratlanul előkerülő lelőhelyeken, például 2018-19-ben Tápiószentmártonban.

A kiemelkedő jelentőségű lelőhelyeken nagyobb tudományos projektek részeként tervásatásokat folytatunk. A több hetes feltárások folyamán a résztvevők sokoldalú ásatási tapasztalatot szereznek: elsajátíthatják a régészeti technikákat, a dokumentációkészítés alapjait és megismerhetik a régészet céljait. Nem utolsó sorban itt kovácsolódnak közösséggé a különböző korú és hátterű, de azonos érdeklődésű résztvevők. 2018 nyarán például tervásatást végeztünk Dabas középkori templom körüli temetőjében. Az egy hónapig tartó, jelentős szakmai eredményeket produkáló feltáráson minden nap 10-15 önkéntes vett részt, összesen több mint 70-en. A Dabas tágabb környezetében végzett terepbejárások és leletmentések révén ma már komplex képet rajzolhatunk a mikrorégió középkori településtörténetéről.